Bài 5 nha mọi ng dễ hiểu nhât

Bài 5 nha mọi ng dễ hiểu nhât

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Gọi số hạt mang điện là a (a thuộc N*)

  gọi số hạt không mang điện là b (b thuộc N*)

  Tổng số hạt trong nguyên tử là 114

  => p + n+ e =114

  Mà p=n => 2p +e =114 (1)

  Số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 26

  => 2p-e=26 (2)

  từ (1) và (2) => p =35 , n =44

  số khối A = 35 +44 = 79

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse