Bài 5 : Hình thang cân ABCD ( AB // CD ) có góc C = 60 độ, DB là tia phân giác góc D, AB = 4 cm a) CMR : BD vuông góc với BC b) Tính chu vi hình than

Bài 5 :
Hình thang cân ABCD ( AB // CD ) có góc C = 60 độ, DB là tia phân giác góc D, AB = 4 cm
a) CMR : BD vuông góc với BC
b) Tính chu vi hình thang

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a. Ta có: góc D= góc C(t/c hthag cân ABCD) => góc D= 60 độ

  BD là p/g góc D=> góc BDC= góc D/2= 60 độ/2= 30 độ

  Xét tam giác BDC có:

  BDC+BCD+DBC= 180 độ(tổng 3 góc tam giác)

  => DBC=180 độ- 60 độ- 30 độ= 90 độ

  => BD⊥BC tại B

  • -1
Leave an answer

Leave an answer

Browse