Bài 2 : Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (ABvà CE của tam giác ABC cắt nhau tại H .Vẽ đường kính AI của (O) 1/Chứng tỏ : tứ giác AEHD

Bài 2 : Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (ABvà CE của tam giác ABC cắt nhau tại H .Vẽ đường kính AI của (O)
1/Chứng tỏ : tứ giác AEHD nội tiếp được
2/Chứng tỏ : AH.AC =AE.AI
3/DE cắt (O) tại S ( S thuộc cung nhỏ AC) ,SI cắt BC tại K .Chứng tỏ : AK vuông góc với HS
4/ HS cắt BC tại L . Chứng tỏ :Đường tròn ngoại tiếp tam giác tam giác LBD , AK,HS đồng quy tại 1 điểm

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải: gọi I là trung điểm AB :

  xét- D ∨DAB có trung tuyến DI=) ID=IA=IB (1)

  -D ∨EAB có trung tuyến EI=) IE=IA=IB (2)

  (1),(2) =) IA=IE=lD=IB

  nên bốn điểm A,B,D,E cùng thuộc (I,IA)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse