Bài 10 nha mọi người dễ hiểu nhất

Bài 10 nha mọi người dễ hiểu nhất

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 40

  Giải thích các bước giải:

  – Khối lượng 1 nguyên tử Ar là: 4997,5 : 125 = 39,98u

  – Công thức tính NTK trung bình:

  36.0,34+38.0,06+A3.99,6100=39,98 => A3 = 40

   

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse