Ai giúp em làm đoạn trích này với ạ.

Ai giúp em làm đoạn trích này với ạ.

Share

1 Answer

 1. 1.Sự mượt mà và tinh tế của tiếng Việt nằm ở các từ ngữ “như bùn”, “như lụa”, “óng như ngà” và “mềm mại như tơ”

  2.Biện pháp

  -So sánh

  -Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác (nghe mát lịm)

  3.Nội dung: Sự giàu đẹp của tiếng Việt

  4.Bày tỏ cảm nghĩ về tiếng Việt:

  -Tiếng Việt là gì?

  -Tiếng Việt phong phú và đa dạng thế nào?

  -Tiếng Việt mang hồn sắc Việt Nam

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse