5 câu ca dao nói về thân em có cả nội dung

5 câu ca dao nói về thân em có cả nội dung

Share

1 Answer

 1. 1. Thân em như miếng cau khô

  Người khôn tham mỏng, người thô tham dày

  2. Thân em như giếng giữa đàng

  Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân

  3. Thân em như tấm lụa đào

  Dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai

  4. Thân em như quế giữa rừng

  Thơm tho ai biết ngát lừng ai hay

  5. Thân em như cái sập vàng

  Lủ chúng anh như tổ ong tàng trời mưa

  *nội dung:

  -Câu 1 và 2 có ý tứ giống nhau, vẻ đẹp của người con gái rất khó nhận ra, chỉ những người tinh tường mới biết được. Số phận đều phụ thuộc vào sự nhận biết đối xử này.

  -Câu 3,4 và 5 có một điểm chung là tính cá thể cao hơn. Đây là những cô gái có nhan sắc và phẩm hạnh. Là lời ca đề cao, tự tin phẩm chất của mình, nhất là bài thứ 5. Trừ bài này tất cả các bài còn lại đều có nỗi ngậm ngùi thân phận.Nhưng không phải không tự hào về bản thân

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse