2xe cùg chuyển độg đều trân đường thẳg nếu chúg đi ngược chiều thì cứ 30 phút khoảng cách của chúng giảm 40km nếu chúg đi cùg chiều thì cứ sau 20 phút

2xe cùg chuyển độg đều trân đường thẳg nếu chúg đi ngược chiều thì cứ 30 phút khoảng cách của chúng giảm 40km nếu chúg đi cùg chiều thì cứ sau 20 phút khoảng cách chúng giảm 8km tính vận tốc mỗi xe

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Bạn chú ý đổi đơn vị thời gian từ phút thành giờ.

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc 2 xe là v1 và v2

  Ta có: 40=(v1+v2)/0,5

  8= (v1-v2)/(1/3)

  Suy ra v1=52km/h; v2=28km/h

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse