1hcn chiều dài 8m rộng 5m . người ta làm lối đi có chiều rộng x(m) phần đất còn lại làm sân cỏ vs S=6,75m² . chiều rộng lối đi😂

1hcn chiều dài 8m rộng 5m . người ta làm lối đi có chiều rộng x(m) phần đất còn lại làm sân cỏ vs S=6,75m² . chiều rộng lối đi😂

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 4,15625m

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích hình chữ nhật là 5.8=40m ²

  Diện tích lối đi là 40-6,75=33,25m ²

  TH1: Lối đi có chiều dài là chiều dài hình chữ nhật

  Ta có x=33,25:8=4,15625m

  TH2: Lối đi có chiều dài là chiều rộng hình chữ nhật

  Ta có x=33,25:5=6,65 ( Loại vì chiều rộng lớn hơn chiều dài)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse