1. Tính bằng cách thuận tiện nhất 8/13+ 9/8 – 3/8 + 5/13 2.Mua 12 quyển vở với giá 2500 đồng 1 quyển. Hỏi với số tiền đó nếu mua vở loại 2000 đồng 1 q

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất
8/13+ 9/8 – 3/8 + 5/13
2.Mua 12 quyển vở với giá 2500 đồng 1 quyển. Hỏi với số tiền đó nếu mua vở loại 2000 đồng 1 quyển thì mua được bao nhiêu quyển vở ? Mọi người thấy có tóm tắt thì mọi người nhớ làm đầy đủ cho em ạ. Em cảm ơn nhiều

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  1) \[\begin{array}{l}1)\\\frac{8}{{13}} + \frac{9}{8} – \frac{3}{8} + \frac{5}{{13}} = \left( {\frac{8}{{13}} + \frac{5}{{13}}} \right) + \left( {\frac{9}{8} – \frac{3}{8}} \right) = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}\end{array}\]
  2)
  Tóm tắt:
  2500 đồng/quyển : 12 quyển
  2000 đồng/ quyển: ? quyển vở
  Giải:
  Số tiền mua 12 quyển vở giá 2500 đồng 1 quyển là:
  \(12 \times 2500 = 30\,000\) (đồng)
  Với số tiền 30 000 đồng mua được số quyển vở 2000 đồng là:
  \(30\,000:2000 = 15\) (quyển)
  Đáp số: 15 quyển.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse