1)Ở lúa tính trạng hạt chín sớm trội hoàn toàn so vs hạt chín muộn, hãy lập sơ đồ lai, xác định kiểu gen, kiểu hình của con lai f1 Bài 2:tính trạng h

1)Ở lúa tính trạng hạt chín sớm trội hoàn toàn so vs hạt chín muộn, hãy lập sơ đồ lai, xác định kiểu gen, kiểu hình của con lai f1
Bài 2:tính trạng hoa kép trội hoàn toàn so vs tính trạng hoa đơn
A) lập sơ đồ lai, xác định kiểu gen, kiểu hình của Con lai khi cho cây thuần chủng của hoa ghép giao phối vs cây thuần chủng của hoa đơn
Nếu cho các hoa con khi thuần chủng vs bố mẹ thì sẽ như thế nào.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  quy ước gen: A- hạt chín sớm

  a- hạt chín muộn

  => hạt chín muộn có kiểu gen : aa

  nếu cây hạt chín sớm có kiểu gen Aa thì ta có sơ đồ lai:

  P:aa Nhan Aa

  G:a A,a

  F1:1 Aa:1aa

  *nếu hạt chín sớm có kiểu gen AA thì ta có sơ đồ lai:

  P: aa nhan AA

  G a A

  F1:Aa-100% tính trạng trội

  chúc bạn học tốt

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse